Όροι Χρήσης AnyCallGR

Όροι Χρήσης

Οι παρούσες ιστοσελίδες («Υπηρεσία») λειτουργούν ως δωρεάν υπηρεσία για το κοινό και φόρουμ συζήτησης ανοιχτό στο κοινό. Η χρήση από μέρους σας του ιστότοπου διέπεται από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Κάνοντας χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε πλήρως τους εν λόγω όρους και τις προϋποθέσεις. Αν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, μην προχωρήσετε σε χρήση του ιστότοπου.

Οποιαδήποτε σχόλια, κριτικές, άρθρα και άλλο υλικό που δημοσιεύονται στην Υπηρεσία δημιουργούνται και παρέχονται από το ευρύ κοινό και κάθε ένας που προβαίνει σε δημοσίευση φέρει πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο, την κριτική, το σχόλιο ή το άρθρο που δημοσιεύει. Ο παρών ιστότοπος αποποιείται κάθε ευθύνης για την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα, την επικαιρότητα, την ασφάλεια ή την αξιοπιστία της Υπηρεσίας. Οι κριτικές, τα σχόλια και τα άρθρα των χρηστών και το σύνολο του υλικού που παρέχεται από τρίτους δεν εκφράζουν τις απόψεις του παρόχου της Υπηρεσίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε την Υπηρεσία κατόπιν ή άνευ ειδοποίησης και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σας.

Περιορισμοί ευθύνης

Μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι ορθές, δεν παρέχουμε εγγύηση για την πληρότητα ή την ακρίβειά τους, και δεν δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα του ιστότοπου ή την επικαιροποίηση του υλικού που περιέχεται στον παρόντα ιστότοπο.

Η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία του ιστότοπου είναι περιορισμένη. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση σε σημεία του ιστότοπου, ή και στο σύνολο του ιστότοπου, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Χρήση της υπηρεσίας

Οι χρήστες της παρούσας Υπηρεσίας παρακαλούνται να επιδεικνύουν σωστή συμπεριφορά, να εφαρμόζουν την πλέον αντικειμενική κρίση τους στα δημοσιεύματα ή στα σχόλια που σκοπεύουν να αναρτήσουν και να επιδεικνύουν όσο το δυνατόν περισσότερη ευγένεια αποφεύγοντας τις άσκοπες χυδαίες εκφράσεις.

Ως χρήστης της παρούσας Υπηρεσίας συμφωνείτε να μην προβείτε σε δημοσίευση περιεχομένου το οποίο:
γνωρίζετε ότι είναι αναληθές, ανακριβές ή παραπλανητικό, ανήκει, έχει τα χαρακτηριστικά ή αποδίδεται σε άλλο πρόσωπο, ή παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα άλλου προσώπου ή φορέα, είναι παράνομο, απειλητικό, άσεμνο, χυδαίο, πορνογραφικό, βλάσφημο ή ανάρμοστο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης που συνιστά (ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που ενδέχεται να συνιστά) ποινικό αδίκημα, δημιουργεί αστική ευθύνη ή παραβιάζει οποιονδήποτε τοπικό, πολιτειακό ή ομοσπονδιακό νόμο, παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, περιέχει συνδέσμους σε ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή οποιαδήποτε καταστροφικά ή επιβλαβή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου (π.χ. προς λήψη) το οποίο παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, για το οποίο έχετε αποζημιωθεί ή έχετε λάβει οποιοδήποτε αντάλλαγμα από τρίτο. Ως χρήστης, αναγνωρίζετε ότι κάνοντας χρήση της παρούσας Υπηρεσίας, φέρετε πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο που υποβάλλετε. Έχουμε το δικαίωμα να διαγράψουμε περιεχόμενο το οποίο δεν συμμορφώνεται με τους ανωτέρω όρους.

Επίσης, παρακαλούνται οι χρήστες να ελέγχουν πάντα τη συνάφεια των πληροφοριών που αναρτώνται. Παρακαλείστε να μην δημοσιεύετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς ή τα προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο αντιδεοντολογικό, και να παρέχετε πάντα βαθμολογία σύμφωνα με όσα γνωρίζετε και πιστεύετε, επιδεικνύοντας ευγένεια και καλούς τρόπους.

Ακρίβεια πληροφοριών

Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου δεν φέρει ευθύνη για απώλειες ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση του ιστότοπου ως αποτέλεσμα τυχόν ανακριβειών ή παραλείψεων στις πληροφορίες που μπορεί να περιέχονται.

Έχουμε καταβάλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών κατά το χρόνο της ανάρτησής τους. Οι πληροφορίες στον παρόντα ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Εντούτοις, οι πληροφορίες μπορεί να είναι παρωχημένες κατά το χρόνο της προσπέλασής τους από τον επισκέπτη. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις, ή αδυναμία επικαιροποίησης των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο, και οποιεσδήποτε αποφάσεις που στηρίζονται στις πληροφορίες αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη.

Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες που σκοπεύετε να δημοσιεύσετε θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος του ευρέος κοινού και θα συμβάλουν στη βελτίωση και την αναβάθμιση του χαρακτήρα της κοινότητας. Σας ευχαριστούμε όλους για την προσπάθεια.
Τελευταίοι δηλωθέντες αριθμοί: